Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn

Al ruim 15 jaar heb ik ervaring als trainer voor zeer diverse groepen:

Professionals in het ouderenwerk: maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, activiteiten begeleiders, coördinatoren van vrijwilligersprojecten

Vrijwilligers binnen zorg en welzijn: seniorenraden, cliëntenraden, maar ook vrijwilligers die huisbezoeken uitvoeren bij ouderen, of bij gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Onderwerpen in deze trainingen kunnen zijn: bewust worden van taken en grenzen, (interculturele) communicatie, signaleren, rapporteren, omgaan met verlies en rouw, conflicthantering, zingeving, psychosociale aspecten van de (ouderwordende) doelgroep, levenskunst en inspiratie, casuïstiek.