Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn

Al ruim 15 jaar heb ik ervaring als trainer voor zeer diverse groepen:

Professionals in het ouderenwerk: maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, activiteiten begeleiders, coördinatoren van vrijwilligersprojecten

Vrijwilligers binnen zorg en welzijn: seniorenraden, cliëntenraden, maar ook vrijwilligers die huisbezoeken uitvoeren bij ouderen, of bij gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Onderwerpen in deze trainingen kunnen zijn: bewust worden van taken en grenzen, (interculturele) communicatie, signaleren, rapporteren, omgaan met verlies en rouw, conflicthantering, zingeving, psychosociale aspecten van de (ouderwordende) doelgroep, levenskunst en inspiratie, casuïstiek.

Expo

UNFORGOTTEN in de Domkerk in Utrecht in 2012 trok 27.000 kijkers!

Stormachtig Stil

In november verscheen 2013 Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen. Meer informatie hier.