Disclaimer en copyrights

Natuurlijk heb ik geprobeerd om de rechten te respecteren van de video’s, foto’s en andere beeldende kunst die op deze website zijn gebruikt. Daar waar herleidbaar is bronvermelding toegepast. Natuurlijk is dat niet voor alles gelukt. Mocht er iets tussen zitten dat aantoonbaar van u als rechthebbende is dan volstaat een mailtje naar mij om de afbeelding te laten verwijderen. Materiaal dat via YouTube is verspreid is niet door mij gecontroleerd.

Verder spreekt het vanzelf dat ik met deze website aan niemand schade in welke vorm dan ook wil berokkenen. Die intentie houdt in dat ik mij niet verantwoordelijk voel voor welke schade dan ook die voort kan vloeien uit enige publicatie op deze website. Mocht een publicatie als kwetsend worden ervaren dan beroep ik mij op voorhand op mijn vrijheid als schrijver. Beargumenteerde bezwaren tegen een publicatie, mits zwaarwegend, kunnen worden gestuurd naar mij. Wanneer ik het eens ben met het bezwaar zal de betreffende publicatie verwijderd worden.

Expo

UNFORGOTTEN in de Domkerk in Utrecht in 2012 trok 27.000 kijkers!

Stormachtig Stil

In november verscheen 2013 Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen. Meer informatie hier.