Stormachtig Stil

Stormachtig Stil, levensverhalen roze ouderen

tekst en fotografie: Eveline van de Putte
met voorwoord van Arthur Japin

091.013 StormachtigStil_Omslag_WT.indd

Stormachtig Stil bevat 27 bijzondere levensverhalen. Oudere homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, transgenders en biseksuelen van Nederlandse en niet Nederlandse afkomst en een moeder van, vertellen openhartig over hun stormachtige (liefdes)leven en vaker nog over hun stilzwijgen en angst om nog altijd niet geaccepteerd te worden.

Stormachtig Stil is een unieke, kleurrijke verzameling portretten. Het is een boek over het balanceren tussen openheid en taboe, moed en wanhoop, kracht en kwetsbaarheid. Het geeft niet alleen een beeld van hoe de maatschappij zich ten opzichte van het thema homoseksualiteit heeft opgesteld, maar ook van de worsteling van de geïnterviewde om zichzelf te kunnen zijn, de strijd voor gelijke rechten en de gevolgen van hun keuzes. Het geeft ook een beeld van geluk en bijzondere relaties. Dit boek draagt bij aan kennis over deze doelgroep, die zich steeds duidelijker profileert binnen zorg en welzijn.

Stormachtig Stil is geen theoretische verhandeling over de doelgroep, het laat de ouderen zelf aan het woord!

Aanleiding

Naar schatting wonen er in Nederland 450.000 mannen en vrouwen boven de 65 jaar met homoseksuele of lesbische gevoelens. Veel van deze ouderen groeiden op in een tijd waarin homoseksualiteit taboe was, waardoor zij een zijn leven gaan leiden dat niet overeenkwam met hun innerlijke gevoelens. Dit heeft bij sommigen geleid tot gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement. Er zijn nog steeds veel roze ouderen die moeite hebben om vrijuit over hun leven te praten. Veel oudere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zien dan ook als een berg op tegen een verzorgingstehuis of een andere woonzorgsituatie. Er is nog altijd angst voor discriminatie en uitsluiting. Behalve negatieve reacties van medebewoners, kunnen roze ouderen te maken krijgen met personeel dat weinig kennis heeft van homoseksualiteit en de situatie waarin deze ouderen zijn opgegroeid. Met de toenemende vergrijzing groeit ook de groep homo en lesbische ouderen. Het is dan ook heel belangrijk dat deze groep duidelijker in beeld komt zodat zij beter zichzelf kunnen zijn, zich minder eenzaam voelen en de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Hun verhalen en ervaringen zijn hierbij van groot belang. Op initiatief van COC Leiden en Stichting Radius worden deze verhalen verzameld.

Uitgeverij

xanten

Uitgeverij Xanten heeft Stormachtig Stil onder leiding van Suzanne Paskamp uitgegeven. ‘Door het uitgeven van literaire en informatieve boeken over maatschappelijk relevante onderwerpen voor een breed publiek, wil ik een bijdrage leveren aan een positieve cultuurverandering die leidt tot een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt.’

Stormachtig Stil is te bestellen via alle boekhandels en via de webshop van de Empowerment Foundation.
De opbrengsten van de verkoop komen geheel ten goede van de Empowerment Foundation.

Sinds begin 2014 reis ik met Stormachtig Stil langs zorginstellingen. opleidingen, welzijns- en migranten organisaties om de dialoog over de kleurrijke liefde op gang te brengen. Zie Tour d’Amour en de Facebook pagina van Stormachtig Stil.