Empowerment trainingen

Doelgroep: Migranten vrouwen en jongeren, zelforganisaties van vluchtelingen en migranten.

Een training om de deelnemers bewust te maken van hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten waardoor zij sterker en geëmancipeerder in deze samenleving kunnen participeren. Samengevat probeert de training antwoord te geven op de volgende vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe bereik ik dat?

Op basis hiervan wordt er aan een concreet stappenplan gewerkt om deze doelen ook te realiseren. In een Empowerment training wordt door de deelnemers gewerkt aan het versterken van het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en identiteit.